ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. administruje i zarządza siecią wodociągową, kanalizacyjną i cieplną wraz z ich urządzeniami i budowlami, świadczy również usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych. Mieszkańcy miasta i gminy mogą również uzyskać kompleksową obsługę w zakresie wykonawstwa przyłączy wodno- kanalizacyjnych, c.o., jak również usług transportowych.


Wydział Wodociągów
kierownik – mgr inż. Andrzej Lewandowski, tel. 22 727 21 53, 22 727 35 46 wew. 104 wew.116


Wydział Kanalizacji
kierownik  - inż. Rafał Morawiński, tel. 22 727 23 19, 
tel. 22 727 35 46 wew.122


Wydział Energetyki Cieplnej
kierownik - mgr inż. Grzegorz Krasuski, 
tel. 22 727 35 46 wew. 101


Wydział Oczyszczania Miasta i Gminy
kierownik - mgr inż. Andrzej Koczyk, tel. 22 727 31 37, 22 727 35 46 wew. 118 i 128