Witamy na stronie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.


 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Św. Antoniego 1, 05-530 Góra Kalwaria

tel. (22) 72 73 546, fax (22) 72 72 332

http://zgk.gorakalwaria.pl/

e-mail: zgk@post.pl

konto: Mazovia Bank Spółdzielczy w Górze Kalwarii

82 8003 0003 2001 0009 5354 0001 

KRS pod nr 0000255111 prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy

kapitał zakładowy: 73 165 600,00 PLN

 


Jeśli są Państwo zaintetresowani otrzymywaniem informacji o różnego rodzaju wydarzeniach odbywających się na terenie naszej gminy
prosimy o pozostawienie adresu e-mail.