ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Ogłoszenie o zamówieniu:

Postępowanie ZGK/ZS/03/17 " Dostawa samochodu ciężarowego hakowiec z opcją leasingu"

SIWZ

Informacja z sesji otwarcia ofert