OGŁOSZENIA zgk góra kalwaria


Ogłoszenie z dnia 11 grudnia 2017 (przerwa w dostawie wody w dn. 12.12.2017)

Informujemy, że w dniu jutrzejszym będą wykonywane prace na sieci wodociągowej w miejscowości Baniocha. W związku z tym, w dn. 12.12.2017 (wtorek) w godz. 8.00-13.00 nastąpi przerwa w dostawie wody do posesji zlokalizowanych przy ul. Długiej, Nad Stawami, Bocznej, Dąbrówki i Spacerowej. 

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Wydział Wodociągów ZGK sp. z o.o.

 
 
Ogłoszenie z dnia 4 grudnia 2017 (gminna akcja "Zima...") 
 
sniegW związku z rozpoczęciem gminnej akcji „Zima” podajemy telefon alarmowy dla mieszkańców, pod który można dzwonić np. z prośbą o odśnieżenie drogi. 
Numer 726 710 720 jest całodobowy.
W razie nieodebrania telefonu należy nagrać wiadomość lub wysłać SMS-a.

Można też telefonować (w godzinach pracy) do:
• Urzędu Miasta i Gminy (22 727 34 11, 22 727 34 12 lub 22 727 34 13, wew. 131, 134),
• Zakładu Gospodarki Komunalnej (22 727 35 46),
• Straży Miejskiej (502 078 136).

 

Ogłoszenie z dnia 4 grudnia 2017 (awaria na sieci wodociągowej)

Informujemy, że obecnie usuwamy awarię, która wystąpiła na sieci wodociągowej w ulicy Pijarskiej. Awaria spowodowała potrzebę wyłączenia wody do posesji zlokalizowanych przy ulicy Pijarskiej (na odcinku od Kilińskiego do Grota Roweckiego).

Pozostajemy w kontakcie.

Wydział Wodociągów ZGK sp. z o.o.

 

Ogłoszenie z dnia 29 listopada 2017 (awaria na sieci wodociągowej)

Informujemy, że wystąpiła awaria na sieci wodociągowej w Górze Kalwarii. Niezwłocznie przystąpiliśmy do jej usuwania.

Prace naprawcze powodują przerwę w dostawie wody do Mieszkańców: ulicy Budowlanych i Kilińskiego, osiedla Parcela, ulicy Chopina, Sportowej i Filipińskiej (wraz z uliczkami przyległymi).

Usunięcie awarii będzie trwało możliwie krótko. Planowana godzina zakończenia prac i włączenia wody to 16.00 (dzień dzisiejszy).

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy

Wydział Wodociągów ZGK sp. z o.o.

 

Ogłoszenie z dnia 21 listopada 2017 (przerwa w dostawie wody w dniu 22.11.2017)

Informujemy, że w dniu jutrzejszym (tj. 22.11.2017) będą wykonywane roboty ziemne związane z budową obwodnicy. Prace będą wykonywane w miejscowości Kąty. W związku z tym w dniu jutrzejszym (środa) w godz. 9.00 - 16.00 nastąpi przerwa w dostawie wody do posesji zlokalizowanych przy ul. Prusa i Sosnowej w Kątach oraz Brzozowej i Europejskiej w Tomicach. Dodatkowo informujemy, że przedmiotowe prace mogą wywołać potrzebę zamknięcia dostawy wody również do mieszkańców ulic Kochanowskiego i Reja w miejscowości Kąty.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Wydział Wodociągów ZGK sp. z o.o.

 

Ogłoszenie z dnia 21 listopada 2017 (przerwa w dostawie wody)

Informujemy, że w dniu dzisiejszym (tj. 21 listopada br.) prace związane z budową obwodnicy Góry Kalwarii spowodowały przerwę w dostawie wody do posesji zlokalizowanych przy ulicach: Zakalwaria, Kalwaryjka, Wiejska.

Prace będą trwały możliwie krótko. Planowana godzina włączenia wody to 14.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wydział Wodociągów ZGK sp. z o.o. 

 

Ogłoszenie z dnia 15 listopada 2017 (przerwa w dostawie wody)

Informujemy, że w dniu jutrzejszym, tj. 16 listopada br. będą wykonywane prace ziemne przy ul. Wojska Polskiego i Batalionu 'Zośka', związane z budową obwodnicy miasta Góra Kalwaria.

W związku z tym w dniu 16.11.2017 w godz. od 9.00 do 16.00 nastąpi przerwa  w dostawie wody do Mieszkańców ulicy Batalionu 'Zośka' w miejscowości Góra Kalwaria.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Wydział Wodociądów ZGK sp. z o.o.

 

Ogłoszenie z dnia 14 listopada 2017 (wznowienie dostaw wody)

Niniejszym informujemy, że awaria magistarali wodociągowej w m. Mikówiec została usunięta. Wznowiono dostawę wody do Mieszkańców, którzy przez chwilę jej nie mieli. 

Wydział Wodociągów ZGK sp. z o.o.

 

Ogłoszenie z dnia 14 listopada 2017 (przerwa w dostawie wody)

Informujemy, że podczas wykonywania prac związanych z modernizacją sieci energetycznej w m. Mikówiec, firma wykonawcza uszkodziła magistralę wodociągową. 

W związku z koniecznością przeprowadzenia prac naprawczych wodociągu nastąpi okresowe wstrzymanie dostaw wody. Dotyczy to miejscowości Kąty, Mikówiec oraz Góra Kalwaria ulice Towarowa i Leśna.

Planowany termin wznowienia dostawy wody to dzień dzisiejszy godzina 16.00.

Za utrudnienia przepraszamy. 

Wydział Wodociągów ZGK sp. z o.o. 

 

Ogłoszenie z dnia 6 listopada 2017 (prace na sieci wodociągowej)

Informujemy, że w dniu jutrzejszym tj. 7 listopada br. będą wykonywane prace na sieci wodociągowej. W związku z tym w godzinach od 9.00 do 10.00 może nastąpić przerwa w dostawie wody do Mieszkańców ulic: Dominikańskiej, Pijarskiej, Białka, 3-go Maja, Ks. Sajny.

Za utrudnienia  przepraszamy.

Wydział Wodociągów ZGK sp. z o.o.

 

Ogłoszenie z dnia 6 listopada 2017 (badania wody) 

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. informuje, że decyzją Burmistrza przeprowadzono badania mikrobiologiczne wody dostarczanej Mieszkańcom miasta i gminy Góra Kalwaria. Badania wykonano na ujęciach i sieci wodociągowej, w miejscach równomiernie rozmieszczonych na obszarze zaopatrzenia w wodę. Wyniki zaprezentowano poniżej. 

Wyniki badan wody

 

Ogłoszenie z dnia 3 listopada 2017

Niniejszym informujemy, że na naszej stronie internetowej w zakładce 'ocena jakości wody' zamieszczona została decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnegoo o przydatności wody do spożycia przez ludzi. Wszelkie inne informacje dot. jakości wody są NIEPRAWDZIWE.

Prezes ZGK sp. z o.o. w Górze Kalwarii

 

Ogłoszenie z dnia 31 pażdziernika 2017 

Na podstawie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. informuje Mieszkańców Miasta i Gminy Góra Kalwaria, iż woda z sieci wodociągowej jest bezpieczna i zdatna do picia. Jednocześnie potwierdzamy, że ujęcie 'Zakalawia' jest wyłączone z eksploatacji, trwają działania naprawcze SUW. 

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy,

Prezes ZGK sp. z o.o. w Górze Kalwarii 

 

Ogłoszenie z dnia 31 października 2017 (uaktualnienie z godziny 8:15 - dotyczy awarii sieci wodociągowej przy ul. Dominikańskiej 40)

Informujemy Państwa, że awaria została usunięta. Zaczynamy płukanie sieci wodociągowej.

Wydział Wodociągów ZGK sp. z o.o. 

 

Ogłoszenie z dnia 31 października 2017 (uaktualnienie z godziny 7:45)

Usunięcie awarii powoduje przerwę w dostawie wody. Dotyczy ulic: Dominikańskiej, Pijarskiej, Białka, Piłsudskiego, 3-go Maja, Ks. Sajny. Przewidywany termin włączenia wody - dzień dzisiejszy, godziny południowe.

Pozostajemy w kontakcie.

Wydział Wodociągów ZGK sp. z o.o.

 

Ogłoszenie z dnia 31 października 2017 godz. 7:45

Informujemy, że w dniu dzisiejszym wystapiła awaria na sieci wodociągowej przy ul. Dominikańskiej 40 w Górze Kalwarii. Usunięcie awarii może powodować chwilowe pogorszenie wody lub przerwę w jej dostawie do pobliskich posesji.

O etapach prac będziemy Państwa na bieżąco informować.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wydział Wodociągów ZGK sp. z o.o. 

 

Ogłoszenie z dnia 28 pażdziernika 2017

W związku z informacją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o nieprzydatności do spożycia wody z miejskiej sieci wodociągowej zasilanej z ujęcia 'Zakalwaria', wynikającym z przekroczenia norm sanitarnych pod względem mikrobiologicznym, ZGK sp. z o.o. poniżej podaje informacje o podjętych działaniach powołanego przez Burmistrza sztabu kryzysowego:

1. W dniu 27 października zamknięto i poddano dezynfekcji ujęcie 'Zakalwaria'. Mieszkańców całego miasta zasila się wodą produkowaną na SUW Kąty i SUW Kalwaryjska, która spełnia wymagania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

2. Niezależnie od powyższego w dniu 28 października włączono awaryjną dezynfekcję sieci wodociągowej na terenie całego miasta, przy czym informujemy, że pojawiające się stężenie chloru 0,3 mg/l w wodzie uzdatnionej jest całkowicie bezpieczne dla ludzi i dopuszczone przez odpowiednie przepisy i (normy).

3. Jednakże, zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, do czasu ponownego przeprowadzenia badań zaleca się powstrzymanie używania wody do celów spożywczych na terenie wymienionym w pkt. 4.

4. Zapewniamy zastępcze źródła wody mieszkańcom zaopatrywanym dotychczas z ujęcia 'Zakalwaria' tj. osiedle Parcela i Bema, ulice: Pijarska (z wyjątkiem bloków), Wyszyńskiego (z wyjątkiem bloków SM), Chopina, Budowlanych, Rybie, Zakalwaria, osiedle Marianki, ulice Grójecka, Walewicka, 11-go Listopada, Wojska Polskiego i przyległe.

5. O ostatecznej decyzji Sanepidu poinformujemy najszybciej jak będzie to możliwe, jednak nie później niż do dnia 31.10.2017 godz. 12.00.

6. Przypominamy o całodobowej informacji telefonicznej pod numerem 662 206 716.

 

Za utrudnienia przepraszamy,

Prezes ZGK sp. z o.o. w Górze Kalwarii

 

 

Ogłoszenie z dnia 27 października 2017 

Informujemy, że woda z ujęcia "Zakalwaria" nie nadaje się do spożycia. 

Dotyczy: os. Parcela, bloki przy ul. Pijarskiej, bloki przy ul. Wyszyńskiego, ul. Chopina, ul. Budowlanych, ul. Rybie, os. Marianki, ul. 11-go Listopada, ul. Wojska Polskiego.

Na pozostałym obszarze miasta woda jest zdatna do picia.

Jednocześnie informujemy, że zastępcze źródła wody zostaną umieszczone:

- na rogu ulic Żwirki i Wigury / Batorego

- przy ul. Marianki

- przy ul. Głowackiego

- przy ul. Chopina

Sytuacja na bieżąco jest monitorowana.

O zmianach będziemy Państwa informować.

Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy

 

 


OGŁOSZENIE z dnia 27 października 2017 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że woda z sieci wodociągowej Zakalwaria nie nadaje się do spożycia.

Dotyczy punktu poboru wody Góra Kalwaria ul. Pijarska 119 (basen). Tam też został podstawiony beczkowóz z wodą.

Sytuacja jest na bieżąco monitorowana, o zmianach będziemy Państwa informować.

Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 

 

 

 

 

 

Jeśli są Państwo zaintetresowani otrzymywaniem informacji o różnego rodzaju wydarzeniach odbywających się na terenie naszej gminy
prosimy o pozostawienie adresu e-mail.