DANE SPÓŁKI

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Św. Antoniego 1, 05-530 Góra Kalwaria

tel. (22) 72 73 546, fax (22) 72 72 332

http://zgk.gorakalwaria.pl/ e-mail: zgk@post.pl

 

KRS: 0000255111

kapitał zakładowy: 73 165 600,00 PLN

NIP 1231079746

REGON 140522187

 

konto: Mazovia Bank Spółdzielczy w Górze Kalwarii 82 8003 0003 2001 0009 5354 0001