Kontakt

Prezes Zarządu Spółki - Jerzy Pełka

Dyrektor Pionu Produkcji - Renata Tywonek


Dział Administracyjny tel. 22 727 35 46 wew. 124 i 108 fax. 22 727 23 32

Urszula Wroniewicz zgk@post.pl  

Aleksandra Pęczek a.peczek@zgkgk.pl


Główny Księgowy

Dorota Rosłaniec d.roslaniec@zgkgk.pl


Dział Finansowo - Księgowy / Windykacja tel. 22 727 35 46 wew. 103 i 119

Elżbieta Strzyżewska e.strzyzewska@zgkgk.pl

Marzenna Kongiel m.kongiel@zgkgk.pl

Karolina Kacprzak k.kacprzak@zgkgk.pl


Dział Sprzedaży: tel. 22 727 35 46 wew. 109 i 100  lub 600 991 708

Kierownik Jacek Rowicki j.rowicki@zgkgk.pl

Krystyna Nejman k.nejman@zgkgk.pl

Katarzyna Urbańska k.urbanska@zgkgk.pl


Główny Specjalista ds. Technicznych tel. 22 727 35 46 wew. 105 

Monika Pęczek m.peczek@zgkgk.pl


Kadry tel. 22 72735 46 wew. 111

Teresa Markowska t.markowska@zgkgk.pl


Wydział Wodociągów tel. 22 727 35 46 wew. 116 i 104 tel. 22 727 21 53

Kierownik Andrzej Lewandowski a.lewandowski@zgkgk.pl

Agnieszka Wodzińska a.wodzinska@zgkgk.pl


Wydział Energetyki Cieplnej tel. 22 727 35 46 wew. 101

Kierownik Grzegorz Krasuski g.krasuski@zgkgk.pl

Kotłownia Miejska tel (22) 727 38 47


Wydział Kanalizacji tel. 22 727 35 46 wew. 122 tel. 22 727 23 19

Kierownik  Rafał Morawiński r.morawiński@zgkgk.pl

Mistrz Sieci Kanalizacyjnych Rafał Jodłowski r.jodlowski@zgkgk.pl


Laboratorium Analiz Wody i Ścieków Moczydłów 86, 05-530 Góra Kalwaria tel. 22 727 23 20

laboratorium@zgkgk.pl

Kierownik Laboratorium Anna Boleszczuk a.boleszczuk@zgkgk.pl

Zastępca Kierownika Laboratorium Kamila Paczesna

Specjalista Laborant Agnieszka Janeczek-Szczygieł

Laborant Anna Olbrychska


Wydział Oczyszczania Miasta i Gminy tel. 22 727 35 46 wew. 128 i 118 tel. 22 727 31 37

Kierownik Andrzej Koczyk a.koczyk@zgkgk.pl

Marzena Cieplak m.cieplak@zgkgk.pl


Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych tel. 22 727 35 46 wew. 113, 

Marzena Wójcicka m.wojcicka@zgkgk.pl

Agnieszka Mich a.mich@zgkgk.pl