Dni i godziny pracy

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. pracuje w następujących godzinach:

poniedziałek    700-1500

wtorek              700-1500

środa                700-1500   

czwartek          700-1500

piątek               700-1500

Odbiór warunków technicznych w godzinach od 8:00 do 15:00

Punkt kasowy

ul. 3-go Maja 10 Punkt kasowy w Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria

Mazovia Bank Spółdzielczy - od  800do 1800  

Całodobowe dyżury

w zakresie wodociągów - tel. 22 727 31 48 

w zakresie kanalizacji - tel. 22 727 23 19 

kotłownia miejska- tel. 22 727 38 47