WITAMY W zgk sp. z o.o. góra kalwaria


 

 

Szanowni Mieszkańcy,

Jesteśmy świadomi wpływu jaki nasza działalność wywiera na otoczenie – zarówno gospodarcze, jak i społeczne oraz środowiskowe. Codziennie dbamy o to, by do każdego z Was dostarczyć wodę wysokiej jakości, odebrać i oczyścić ścieki w sposób zapewniający spokój i komfort. Naszym głównym celem jest dotrzeć z siecią wod-kan do najbardziej odległych miejscowości w gminie. Dlatego też, poza świadczonymi przez ZGK usługami, w ścisłym porozumieniu z władzami Miasta pozyskujemy fundusze na rozwój gospodarki wodno-ściekowej.

Z wyrazami szacunku,    

mgr inż. Jerzy Pełka      
Prezes Zarządu ZGK Sp. z o.o
.

Jeśli są Państwo zaintetresowani otrzymywaniem informacji o różnego rodzaju wydarzeniach odbywających się na terenie naszej gminy
prosimy o pozostawienie adresu e-mail.