WŁADZE SPÓŁKI

Prezes Zarządu

mgr inż. Jerzy Pełka

 

Rada Nadzorcza Spółki

mec. Mariola Dąbrowska 

dr Andrzej Ludwicki

dr Piotr Rytko

 

Zgromadzenie Wspólników

w imieniu Gminy reprezentowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria

mgr Dariusza Zielińskiego