Przetargi

Ośrodek pomocy społecznej w górze kalwarii logotyp

ZGK/JRP/15/18 z dnia 05.11.2018r.

Dodano: 2019-01-24

Nazwa: Przebudowa sieci wodociągowej oraz rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w ramach realizacji projektu pn. "Modernizacja gospodark [...]

Czytaj dalej →
Ośrodek pomocy społecznej w górze kalwarii logotyp

Zapytanie ofertowe z dnia 18.06.2018

Dodano: 2018-06-18

Wyniki postępowania na opracowanie dokumentacji przetargowej dla projektu "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Góra Kalwaria"

Czytaj dalej →