Ogłoszenia aktualne

Ośrodek pomocy społecznej w górze kalwarii logotyp

Sukcesywna dostawa materiałów wodociągowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górze Kalwarii

Dodano: 2020-12-16

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na sukcesywną dostawę materiałów wodociągowych dla Za [...]

Czytaj dalej →
Ośrodek pomocy społecznej w górze kalwarii logotyp

Usługa ochrony osób i mienia na terenie obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii

Dodano: 2020-12-11

Termin składania ofert do dnia 28 grudnia 2020 r. Zapraszamy do zapoznania się z treścią Zapytania Ofertowego oraz załączonymi dokumentami: Formularz ofertowyOPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA [...]

Czytaj dalej →
Ośrodek pomocy społecznej w górze kalwarii logotyp

Modernizacja Oczyszczalni Ścieków Moczydłów

Dodano: 2020-11-05

Niniejsze postępowanie jest przeprowadzane zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Progra [...]

Czytaj dalej →
Ośrodek pomocy społecznej w górze kalwarii logotyp

Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych

Dodano: 2020-10-29

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Górze Kalwarii zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na odbiór i zagospodarowanie (poddanie odz [...]

Czytaj dalej →