Ogłoszenia aktualne

Ośrodek pomocy społecznej w górze kalwarii logotyp

Modernizacja Oczyszczalni Ścieków Moczydłów

Dodano: 2020-11-05

Niniejsze postępowanie jest przeprowadzane zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Progra [...]

Czytaj dalej →
Ośrodek pomocy społecznej w górze kalwarii logotyp

Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych

Dodano: 2020-10-29

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Górze Kalwarii zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na odbiór i zagospodarowanie (poddanie odz [...]

Czytaj dalej →
Ośrodek pomocy społecznej w górze kalwarii logotyp

Kompleksowe Ubezpieczenie Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Górze Kalwarii w podziale na zadania

Dodano: 2020-10-13

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Górze Kalwarii zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe U [...]

Czytaj dalej →
Ośrodek pomocy społecznej w górze kalwarii logotyp

Dostawa wodomierzy z nakładkami radiowego systemu odczytu wodomierzy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górze Kalwarii

Dodano: 2020-09-01

Aktualizacja z 09 września 2020r. Poniżej umieszczono Pytania i odpowiedzi złożone w toku procedury przetargowej. Uprzejmie zapraszamy do zapoznania się z ich treścią. *** Zakład Gospodark [...]

Czytaj dalej →
Ośrodek pomocy społecznej w górze kalwarii logotyp

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (wraz z usługą dystrybucji) dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górze Kalwarii

Dodano: 2020-08-10

Aktualizacja z 26 sierpnia 2020! Poniżej umieszczono Pytania i odpowiedzi złożone w toku procedury przetargowej. Uprzejmie zapraszamy do zapoznania się z ich treścią. *** Zakład Gospodarki [...]

Czytaj dalej →