Ogłoszenia archiwalne

Ośrodek pomocy społecznej w górze kalwarii logotyp

Kompleksowe Ubezpieczenie Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Górze Kalwarii w podziale na zadania

Dodano: 2020-10-13

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Górze Kalwarii zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe U [...]

Czytaj dalej →
Ośrodek pomocy społecznej w górze kalwarii logotyp

Dostawa wodomierzy z nakładkami radiowego systemu odczytu wodomierzy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górze Kalwarii

Dodano: 2020-09-01

Aktualizacja z 09 września 2020r. Poniżej umieszczono Pytania i odpowiedzi złożone w toku procedury przetargowej. Uprzejmie zapraszamy do zapoznania się z ich treścią. *** Zakład Gospodark [...]

Czytaj dalej →
Ośrodek pomocy społecznej w górze kalwarii logotyp

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (wraz z usługą dystrybucji) dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górze Kalwarii

Dodano: 2020-08-10

Aktualizacja z 26 sierpnia 2020! Poniżej umieszczono Pytania i odpowiedzi złożone w toku procedury przetargowej. Uprzejmie zapraszamy do zapoznania się z ich treścią. *** Zakład Gospodarki [...]

Czytaj dalej →
Ośrodek pomocy społecznej w górze kalwarii logotyp

Zapytanie ofertowe - realizacja odbioru i zagospodarowanie osadów ściekowych

Dodano: 2020-07-13

Zapraszamy do składania ofert na odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych. Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się poniżej. Zapytanie ofertowe Załącznik Nr 1 - Formu [...]

Czytaj dalej →
Ośrodek pomocy społecznej w górze kalwarii logotyp

Zamówienie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków Moczydłów”

Dodano: 2020-06-18

Niniejsze postępowanie jest przeprowadzane zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Progra [...]

Czytaj dalej →
Ośrodek pomocy społecznej w górze kalwarii logotyp

Zamówienie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków Moczydłów”

Dodano: 2020-03-11

Niniejsze postępowanie jest przeprowadzane zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Progra [...]

Czytaj dalej →
Ośrodek pomocy społecznej w górze kalwarii logotyp

Dostawa paliw płynnych rozliczanych za pomocą kart bezgotówkowego tankowania dla środków transportu i sprzętu silnikowego

Dodano: 2020-01-21

Informacja po zakończeniu przetargu:   Informacja o wyborze Wykonawcy Ogłoszenie Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii ogłasza przetarg nieograniczony pn.: "Dos [...]

Czytaj dalej →
Ośrodek pomocy społecznej w górze kalwarii logotyp

Usługa ochrony budynków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii

Dodano: 2020-01-16

Informacja po zakończeniu przetargu:   Informacja o wyborze Wykonawcy Protokół z otwarcia ofert Ogłoszenie Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii ogłasz [...]

Czytaj dalej →