Ogłoszenia archiwalne

Ośrodek pomocy społecznej w górze kalwarii logotyp

Zapytanie ofertowe - realizacja odbioru i zagospodarowanie osadów ściekowych

Dodano: 2020-07-13

Zapraszamy do składania ofert na odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych. Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się poniżej. Zapytanie ofertowe Załącznik Nr 1 - Formu [...]

Czytaj dalej →
Ośrodek pomocy społecznej w górze kalwarii logotyp

Zamówienie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków Moczydłów”

Dodano: 2020-06-18

Niniejsze postępowanie jest przeprowadzane zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Progra [...]

Czytaj dalej →
Ośrodek pomocy społecznej w górze kalwarii logotyp

Zamówienie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków Moczydłów”

Dodano: 2020-03-11

Niniejsze postępowanie jest przeprowadzane zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Progra [...]

Czytaj dalej →
Ośrodek pomocy społecznej w górze kalwarii logotyp

Dostawa paliw płynnych rozliczanych za pomocą kart bezgotówkowego tankowania dla środków transportu i sprzętu silnikowego

Dodano: 2020-01-21

Informacja po zakończeniu przetargu:   Informacja o wyborze Wykonawcy Ogłoszenie Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii ogłasza przetarg nieograniczony pn.: "Dos [...]

Czytaj dalej →
Ośrodek pomocy społecznej w górze kalwarii logotyp

Usługa ochrony budynków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii

Dodano: 2020-01-16

Informacja po zakończeniu przetargu:   Informacja o wyborze Wykonawcy Protokół z otwarcia ofert Ogłoszenie Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii ogłasz [...]

Czytaj dalej →
Ośrodek pomocy społecznej w górze kalwarii logotyp

Dostawa paliw płynnych rozliczanych za pomocą kart bezgotówkowego tankowania dla środków transportu i sprzętu silnikowego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii

Dodano: 2020-01-08

Informacja po zakończeniu przetargu: Informacja z otwarcia ofert Ogłoszenie Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii ogłasza przetarg nieograniczony pn.: "Dostawa paliw p [...]

Czytaj dalej →
Ośrodek pomocy społecznej w górze kalwarii logotyp

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i 2020

Dodano: 2019-12-16

Zarząd Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2019 i 2020. Szczegóły dotyczące zapro [...]

Czytaj dalej →
Ośrodek pomocy społecznej w górze kalwarii logotyp

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego: Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, NNW, Ubezpieczenie OC Firmy i Odpowiedzialności Władz Spółki

Dodano: 2019-10-30

Informacja po zakończeniu przetargu: Informacja z otwarcia ofert Ogłoszenie Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii ogłasza przetarg nieograniczony pn.: "Ubezpieczenie [...]

Czytaj dalej →