Z życia spółki

Dotychczasowe formy organizacyjne:

 • od 01 marca1988r.
  Zakład Remontowo-Budowlany (gospodarstwo pomocnicze)
  Zarządzeniem nr 0138/3/88 z dn. 22.02.1988r. Naczelnika Miasta i Gminy Góra Kalwaria

 • od 01 stycznia 1996r.
  Zakład Gospodarki Komunalnej (zakład budżetowy)
  Uchwałą nr 120/XIX/95 z dn. 28.11.1995r. Rady Miejskiej w Górze Kalwarii

 • od 01 stycznia 2006r.
  Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o (jednoosobowa spółka gminy)
  Uchwałami nr 170/XIII/03 z dn. 23.10.2003r. oraz nr 447/XXXVI/05 z dn. 25.10.2005r. Rady Miejskiej w Górze Kalwarii