Cennik - Wydział Wodociągów

CENNIK USŁUG realizowanych przez
WYDZIAŁ WODOCIĄGÓW ZGK Sp. z o.o.
obowiązujący od dnia 05.01.2018

Lp.

RODZAJ USŁUGI

NETTO (złotych)

BRUTTO (złotych)

1.

Odbiór techniczny przyłącza wodociągowego

195,00

239,85

2.

Odcięcie przyłącza wody (zamknięcie zasuwy + plomba) z winy Odbiorcy

0,00

0,00

3.

Ponowne otwarcie przyłącza wody

350,00

430,50

4.

Ponowne zaplombowanie urządzeń pomiarowych (po zerwaniu plomby przez Odbiorcę).

150,00

184,50

5.

Założenie plomby na wodomierzu (miasto)

35,00

43,50

6.

Założenie plomby na wodomierzu (teren gminy)

50,00

61,50

7.

Stawka roboczogodziny (jednego pracownika)

35,00

43,50

8.

Stawka roboczogodziny (jednego pracownika) po godzinach pracy

50,00

61,50

9.

Wynajem minikoparki

pierwsza godzina

110,00

135,30

każda następna

80,00

98,40

10.

Wynajem koparko-ładowarki (jedna godzina pracy)

100,00

123,00

11.

Wynajem koparko-ładowarki z młotem wyburzeniowy (jedna godzina pracy)

130,00

159,90

12.

Wykonanie włączenia przyłącza Ø 32-40 mm PE do istniejącego wodociągu Ø 90÷300 mm (montaż nawiertki z zasuwą w przygotowanym przez Inwestora wykopie 2,0 x 1,5 m) montaż węzła wodomierzowego (konsola) Ø 20-25 mm 

1’258,00

1’547,34

13.

Wykonanie włączenia przyłącza Ø 50-63 mm PE do istniejącego wodociągu Ø 90-300 mm (montaż nawiertki z zasuwą w przygotowanym przez Inwestora wykopie 2,0 x 1,5 m) montaż węzła wodomierzowego (konsola) Ø 20-25 mm 

1’328,00

1’633,44

14.

Wykonanie przyłącza wodociągowego (za 1 metr bieżący)

Ø 32 mm – Ø 40 mm

40,00

49,20

Ø 50 mm – Ø 63

60,00

73,80

Ø 90 mm

90,00

110,70

Ø 110 mm

110,00

135,30


15.

Wykonanie włączenia przewodu wodociągowego o średnicy 90-110 mm do istniejącej sieci wodociągowej Ø 110 mm (montaż nawiertki z zasuwą w przygotowanym przez Inwestora wykopie 2,0 x 1,5 m) 

1’713,00

2’106,99


16.

Wykonanie włączenia przewodu wodociągowego o średnicy 90-110 mm do istniejącej sieci wodociągowej Ø 160 mm (montaż trójnika z zasuwą w przygotowanym przez Inwestora wykopie 2,0 x 1,5 m)

1’950,00

2’398,50


17.

Wykonanie włączenia przewodu wodociągowego o średnicy 160 mm do istniejącej sieci wodociągowej Ø 160 mm (montaż trójnika z zasuwą w przygotowanym przez Inwestora wykopie 2,0 x 1,5 m)

2’385,00

2’933,55


18.

Wykonanie włączenia przewodu wodociągowego o średnicy 90-110 mm do istniejącej sieci wodociągowej Ø 200 mm (montaż trójnika z zasuwą w przygotowanym przez Inwestora wykopie 2,0 x 1,5 m)

3’214,00

3’953,22


19.

Wykonanie włączenia przewodu wodociągowego o średnicy 160 mm do istniejącej sieci wodociągowej Ø 200 mm (montaż trójnika z zasuwą w przygotowanym przez Inwestora wykopie 2,0 x 1,5 m)

4’177,00

5’137,71


20.

Wykonanie włączenia przewodu wodociągowego o średnicy 200 mm do istniejącej sieci wodociągowej Ø 200 mm (montaż trójnika z zasuwą w przygotowanym przez Inwestora wykopie 2,0 x 1,5 m)

4’634,00

5’699,82

21.

Montaż węzła wodomierzowego (konsola)

Ø 20 mm

200,00

246,00

Ø 25 mm

250,00

307,50

Ø 32 mm

350,00

430,50

Ø 40 mm

400,00

492,00

22.

Wymiana zaworu przed/za wodomierzem (1 kpl)

70,00

83,10

23.

Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy odbiorcy

130,00

159,90

24.

Studnia wodomierzowa PE (szczelna)

Ø 800 mm

1’600,00

1’968,00

Ø 1000 mm

1’950,00

2’398,50

25.

Odtworzenie nawierzchni z tłucznia (m2)

50,00

61,50

26.

Demontaż i odtworzenie nawierzchni (m2)

asfaltowej

128,00

157,44

kostki brukowej

80,00

,00

98,40

27.

Wymiana/montaż zasuwy domowej

600,00

738,00

28.

Zamknięcie/otwarcie zasuwy na przyłączu

50,00

61,50

29.

Lokalizacja (odnalezienie) zasuwy domowej

90,00

110,70

30.

Montaż nowej skrzynki ulicznej

100,00

123,00

31.

Montaż klucza do zasuwy

250,00

307,50

31.

Przecisk pod jezdnią Dn 32 ÷ Dn 63 (za jeden metr bieżący)

100,00

123,00

33.

Przecisk pod jezdnią Dn 90 ÷ Dn 100 (za jeden metr bieżący)

120,00

147,60

34.

Zerwanie plomby bez uzgodnienia (kara)

1’500,00

1’845,00

35.

Samowolne włączenie do wodociągu

2’000,00

2’460,00

36.

Inwentaryzacja przyłącza wodociągowego (od 1 do 50 m)

450,00

553,50

37.

Dokonanie odczytu wodomierza na żądanie Odbiorcy

35,00

43,50

38.

Wypompowanie wody ze studzienki wodomierzowej (odczyt wodomierza)

80,00

98,40

39.

Nieuzasadnione wezwanie (przez Odbiorcę) montera/pracownika

wodomierza

120,00

147,60

*Usługi niewyspecyfikowane w niniejszym cenniku podlegają indywidualnej wycenie.