Cennik - Dział Techniczny

CENNIK USŁUG realizowanych przez
DZIAŁ TECHNICZNY ZGK Sp. z o.o.
obowiązujący od dnia 05.01.2018

Lp.

RODZAJ USŁUGI

NETTO (złotych)

BRUTTO (złotych)

1.

Wydanie zapewnienia dostarczania wody i/lub odprowadzania ścieków

25,00

30,75

2.

Wydanie warunków technicznych dla budowy przyłącza wodociągowego

60,00

73,80

3.

Wydanie warunków technicznych dla budowy przyłącza kanalizacyjnego

60,00

73,80

4.

Wydanie warunków technicznych dla budowy przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego

80,00

98,40

5.

Uzgodnienie projektu technicznego budowy przyłącza wodociągowego

60,00

73,80

6.

Uzgodnienie projektu technicznego budowy przyłącza kanalizacyjnego

60,00

73,80

7.

Uzgodnienie projektu technicznego budowy przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego

80,00

98,40

8.

Uzgodnienie projektu budowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

do 100 mb

60,00

73,80

do 200 mb

80,00

98,40

do 300 mb

90,00

110,70

powyżej 300 mb

100,00

123,00

9.

Uzgodnienie projektu budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

do 100 mb

80,00

98,40

do 200 mb

100,00

123,00

do 300 mb

110,00

135,30

powyżej 300 mb

120,00

147,60

*Usługi niewyspecyfikowane w niniejszym cenniku podlegają indywidualnej wycenie.