Cennik - Wydział Kanalizacji

CENNIK USŁUG realizowanych przez
WYDZIAŁ KANALIZACJI ZGK Sp. z o.o.
obowiązujący od dnia 05.01.2018

Lp.

RODZAJ USŁUGI

NETTO (złotych)

BRUTTO (złotych)

1.

Czyszczenie sieci kanalizacyjnej samochodem ciśnieniowym, dot. odcinka do 50 mb (kpl odcinek)

standard

300,00

369,00

odzysk wody

320,00

393,60

2.

Czyszczenie sieci kanalizacyjnej samochodem ciśnieniowym, dot. odcinka powyżej 50 mb (1mb odcinka)

Ф < 200 mm

9,00

11,07

Ф > 200 mm

12,00

14,76 zł

3.

Czyszczenie wpustów ulicznych i przykanalików (1 sztuka)

220,00

270,60

4.

Czyszczenie i wycinka korzeni, dot. odcinka do 50 mb (kpl)

430,00

528,90

5.

Dojazd samochodu ciśnieniowego do miejsca usługi

do 25 km

100,00

123,00

25 – 50 km

160,00

196,80

50 – 100 km

300,00

369,00

6.

Usługa pogotowia kanalizacyjnego (1 godz. pracy urządzenia)

80,00

98,40

7.

Agregat sprężarkowy (1 godz. pracy urządzenia)

85,00

104,55

8.

Agregat prądotwórczy o mocy 35 kW (1 godz. pracy urządzenia)

100,00

123,00

9.

Stawka roboczogodziny (jednego pracownika)

35,00

43,05

10

Stawka roboczogodziny (jednego pracownika)

35,00

43,05

11.

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego Ф 160 mm (za 1 mb)**

120,00

÷200,00

147,60

÷246,00

12

Odbiór techniczny przyłącza kanalizacyjnego

195,00

239,85

Dodatkowo:
13. Czyszczenie pompowni ścieków: 500,00 zł. wzwyż (wartość usługi uzależniona jest od wielkości pompowni, stopnia zabrudzenia i każdorazowo podlega indywidualnej wycenie).
**Wartość wykonanie przyłącza kanalizacyjnego uzależnione jest od warunków topograficznych terenu, zagłębienia kolektora, przejść przez przeszkody i podlega potwierdzeniu na etapie realizacji.
*Usługi niewyspecyfikowane w niniejszym cenniku podlegają indywidualnej wycenie.