Zarząd

Prezes Zarządu
Roman  Bugaj

 

Rada Nadzorcza Spółki
Paweł Jakub Wojciechowski
Grzegorz Henryk Wasilewski
Michał Sebastian Rosa

Zgromadzenie Wspólników
w imieniu Gminy reprezentowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria - Arkadiusza Strzyżewskiego