Pliki do pobrania

Wniosek o wydanie warunków technicznych możliwości włączenia do gminej sieci ciepłowniczej

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłącza do miejskiej sieci wodociągowej/kanalizacyjnej

Wniosek o wydanie informacji dostarczenia wody i/lub odprowadzania ścieków -> Wniosek w formacie PDF Wniosek w formacie Word

Formularz zgłoszenia do odbioru przyłącza wodociągowego/ kanalizacyjnego -> Formularz w formacie PDF Formularz w formacie Word

Formularz zlecenia wykonania prac -> Formularz w formacie PDF Formularz w formacie Word

Oświadczenie dla Klientów zawierających umowy o dostawę wody/odbiór ścieków -> Oświadczenie w formacie PDF Oświadczenie w formacie Word

Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia budowy przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego -> Formularz w formacie PDF Formularz w formacie Word

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej -> Wniosek w formacie PDF Wniosek w formacie Word