Zakres działalności

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. administruje i zarządza siecią wodociągową, kanalizacyjną i cieplną wraz z ich urządzeniami i budowlami, świadczy również usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych. Mieszkańcy miasta i gminy mogą również uzyskać kompleksową obsługę w zakresie wykonawstwa przyłączy wodno- kanalizacyjnych, c.o., jak również usług transportowych.

Wydział Wodociągów
kierownik – mgr inż. Grzegorz Krasuski, tel. 22 727 38 47 wew. 101, 22 727 21 53 wew. 104

Wydział Kanalizacji
kierownik - mgr inż. Maciej Potyralla, tel. 22 727 23 19

Wydział Ciepłownictwa
kierownik - mgr inż. Grzegorz Krasuski, tel. 22 727 38 47 wew. 101

Wydział Oczyszczania
kierownik - mgr inż. Andrzej Koczyk, tel. 22 727 31 37, wew. 118