kalwarianka5.jpg

„Kalwarianka”, woda z Góry Kalwarii

Dodano: 2018-11-15

9 listopada prezes ZGK sp. z o.o., Jerzy Pełka podpisał umowę z warszawską spółką Aqua Seen na budowę stacji uzdatniania wody na ulicy Kalwaryjskiej. Tym samym, w życie wchodzi najważniejszy element projektu wartego łącznie ponad 44 mln zł pn. „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Góra Kalwaria”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Nowoczesna stacja uzdatniania wody to między innymi redukcja zanieczyszczeń (stałych, płynnych i gazowych) z wody, pozyskiwanej ze studni głębinowych. Ważnym elementem systemu jest proces odżelaziania i odmanganiania, który powoduje poprawę fizyczną i chemiczną (w tym organoleptykę) wody i umożliwia osiągnięcie najwyższej jej jakości. Przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo – woda dostarczona do budynków mieszkańców musi spełniać wysokie normy unijne i polskie, w tym Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

To strategiczne przedsięwzięcie dla centrum Góry Kalwarii. Planowaliśmy tę inwestycję tak, żeby skorelować ją z końcem budowy obwodnicy, jeszcze przed przystąpieniem gminy do rewitalizacji głównych ulic. Teraz jest czas na budowę głównego obiektu uzdatniającego wodę, a kolejnym krokiem będzie modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w mieście. Moim priorytetem jest zapewnienie mieszkańcom wody o jak najlepszych parametrach fizykochemicznych, czyli czystej i smacznej. I w tym kierunku prowadzone są prace – mówi prezes ZGK, Jerzy Pełka

Wartość robót przekroczy 7 mln zł, a prace potrwają do początku 2020 roku, kiedy to planowane jest oddanie obiektu do użytkowania. Dokładny wykaz zadań związanych z tym przedsięwzięciem znajduje się poniżej:

  • modernizacja stacji uzdatniania wody Kalwaryjska (Q = 100 m3/h), w tym:
  • budowa nowego budynku SUW (hali filtrów i armatury) o kubaturze 1054 m3;
  • dostawa, montaż i uruchomienie technologii SUW (układ dwustopniowej filtracji);
  • dostawa, montaż i uruchomienie instalacji do paczkowania wody pitnej;
  • budowa zbiornika wody uzdatnionej o pojemności 300 m3. Zbiornik w konstrukcji żelbetowej;
  • przebudowa istniejącego budynku SUW (na budynek dyspozytorni z zapleczem socjalnym) o kubaturze 789 m3;
  • przebudowa istniejących sieci na terenie działki z dostosowaniem ich do nowej zabudowy;
  • budowa dojść i dojazdów do budynku i urządzeń istniejących oraz projektowanych na terenie obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu;
  • wymiana pomp głębinowych i obudów w istniejących studniach głębinowych;

Budowa stacji uzdatniania wody Kalwaryjska to część zaplanowanych przez spółkę na kolejne lata inwestycji. Zgodnie z podpisaną w maju 2018 r. przez prezesa ZGK umową z NFOŚiGW w Warszawie przewidzianych jest szereg inwestycji, których celem jest przebudowa kanalizacji, sieci wodociągowej i oczyszczalni ścieków.=>.