Obraz2.jpg

Środki unijne – zostaną skutecznie wykorzystane

Dodano: 2019-01-09

44 mln złotych, tyle wart jest projekt, którego realizatorem jest Zakład Gospodarki Komunalnej. Ponad połowę środków wyłoży Unia Europejska, wkład własny wynosi 21 mln zł. Dzięki temu gospodarka wodno-ściekowa w gminie zostanie dostosowana do wymogów prawa polskiego i unijnego, a spółka zapewni mieszkańcom wysokiej jakości wodę oraz odbierze i oczyści ścieki w technologiach EKO.

W skład zaplanowanych zadań wchodzi między innymi budowa kanalizacji sanitarnej w Mikówcu, modernizacja stacji uzdatniania wody na ul. Kalwaryjskiej, budowa i przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Górze Kalwarii i modernizacja oczyszczalni ścieków w Moczydłowie.

W 2015r. zostały podjęte pierwsze prace, związane z przygotowaniem dokumentacji formalnych, technicznych i finansowych, warunkujących ubieganie się o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Góra Kalwaria”. Już wtedy wiadomo było, że fundusze własne gminy i spółki nie wystarczą, by naprawić rozległe i przestarzałe instalacje wodno-kanalizacyjne. Decyzją władz spółka rozpoczęła proces ubiegania się o dofinansowanie z Unii.

28 lutego 2017r. złożony został wniosek do NFOŚiGW w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zakładał on współfinansowanie z funduszy unijnych, wykorzystanie środków własnych spółki oraz wspomaganie z budżetu gminy.

Marzec 2018r. przyniósł pozytywną ocenę wniosku i zielone światło z NFOŚiGW. 10 maja 2018r. w siedzibie Narodowego Funduszu w Warszawie Dyrektor Departamentu Ochrony Wód, Ewa Kamieńska oraz Prezes ZGK Sp. z o.o. w Górze Kalwarii, Jerzy Pełka podpisali umowę.

W chwilę później, 28 maja została powołana jednostka realizująca Projekt i rozpoczęły się przygotowania do pierwszych przetargów, które wyłoniły lub wyłonią realizatorów robót. Te działania poskutkowały między innymi budową sieci kanalizacyjnej w Mikówcu, która zakończyła się 15 grudnia 2018r. (wartość zadania to 365 tys. zł.). A następnie podpisaną 9 listopada umową z warszawską spółką AquaSeen na budowę stacji uzdatniania wody na ulicy Kalwaryjskiej (wartość zadania to ponad 7 mln zł.).

Wybudowanie nowego odcinka sieci kanalizacyjnej w Mikówcu pozwoli na przyłączenie nowych posesji do gminnej kanalizacji sanitarnej. W związku z tym prosimy mieszkańców o kontakt z ZGK w sprawie przyłączenia swoich posesji.

Wszystkie zaplanowane w ramach projektu prace rozłożone zostały na cztery latai będą trwały do końca 2022 roku. Spółka, przy wsparciu gminy i z dofinansowaniem unijnym pracuje nad rozwojem gminy i zapewnieniem jej mieszkańcom najlepszych warunków do życia.