Nowe taryfy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków obowiązujące od 05.02.2019 r.

Dodano: 2019-02-05

OGŁOSZENIE

ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.
w Górze Kalwarii

                 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii podaje do publicznej wiadomości                     zatwierdzone Decyzją WA.RET.070.1.114.8.2018 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie taryfy   za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujące od 05.02.2019r.

Taryfy za wodę i ścieki obowiązujące od 5 lutego 2019r.

L.p.

Rodzaj

Stawki wg taryfy netto
1 2 3

1

Woda

Opłata staław (zł-m-c)

4,00

Cena 1 m³ wody w (zł/m³) – gosp. domowe

4,14

Cena 1 m³ wody w (zł/m³) – odbiorcy ryczałtowi

4,44

Cena 1m³ wody w (zł/m³) – pozostali (uspołecznieni)

4,15

Cena 1m³ wody w (zł/m³) – do podlewania

4,19

  2

Ścieki

Cena 1m³ ścieków z kanalizacji w (zł/m³) – gosp. domowe

7,05

Cena 1m³ ścieków z kanalizacji w (zł/m³)-pozostali uspołecznieni)

7,10

Do powyższych stawek należy doliczyć obowiązujący 8% podatek VAT

  WA.RET.070.1.114.8.2018 z dn. 18.12.2018 r. 
Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowegoodprowadzania ścieków na terenie gminy Góra Kalwaria na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Św.Antoniego 1, 05-530 Góra Kalwaria
z dn. 09 marca 2018 roku ijego korekt z dn. 23 lipca 2018 roku, 03 sierpnia 2018 roku, 29 sierpnia 2018 roku,
29 października 2018 roku, 22 listopada 2018
roku oraz 05 grudnia 2018 roku.