Podpisanie umowy na kolejne zadanie w ramach Projektu Unijnego (ZGK/JRP/10/2/2019)

Dodano: 2019-04-17

W dniu 20 lutego 2019 r. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii zawarł umowę z Wykonawcą na realizację zadania w ramach projektu pn. "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Góra Kalwaria" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Umowa została podpisana w obecności Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria, Pana Arkadiusza Strzyżewskiego.

Celem inwestycji jest przebudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w centrum miasta, w szczególności wzdłuż ulic Pijarskiej, Grójeckiej, Wojska Polskiego i al. Wyzwolenia. Jej realizacja wpłynie na poprawę jakości wody dostarczanej Mieszkańcom i znacząco przyczyni się do zmniejszenia awaryjności wodociągów w tym rejonie miasta. Z kolei modernizacja wyeksploatowanej sieci kanalizacyjnej poprzez zastosowanie nowoczesnych, szczelnych kanałów poprawi stan środowiska naturalnego.

W ramach umowy, firma Piotr Jagiełło JB System wykona dokumentację projektową, uzyska wszelkie wymagane decyzje i pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia prac, przeprowadzi roboty budowlane. Wykonawca uzyska również, wszelkie wymagane prawem dokumenty, które są konieczne do oddania zmodernizowanych instalacji do użytku.

Czas realizacji zadania określono do dnia 30 kwietnia 2020 r, łączny koszt inwestycji wynosi 8 856 548,26 zł netto.

Prace budowlane powinny rozpocząć się w grudniu br. Ich podjęcie będzie możliwe po oddaniu do użytkowania przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad budowanej obecnie obwodnicy miasta.