Ogłoszenie (wymiana wodomierzy głównych dnia 13.04.2019 r.)

Dodano: 2019-04-11

Uprzejmie informujemy, że w dniu 13.04.2019 r. w godzinach 7:30-16:00 prowadzona będzie wymiana wodomierzy głównych, którym upływa okres legalizacji.

Wymianą wodomierzy będą objęte budynki położone w miejscowościach
:
- Cendrowice
- Sierzchów
- Solec
- Czarny Las 

Prace prowadzą upoważnieni pracownicy ZGK na koszt Zakładu.

Celem działań jest poprawa dokładności pomiaru zużycia wody w Państwa domach. 

Uprzejmie prosimy o udostępnienie naszym pracownikom dostępu do lokali. Jednocześnie informujemy, że monterzy są zobowiązani do okazania pisemnego upoważnienia na żądanie Mieszkańca przed wejściem na teren nieruchomości.