ZGK/JRP/01/19 dnia 16.04.2019r.

Dodano: 2019-08-12

Nazwa: Nadzór budowlany podczas realizacji projektu pn. „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Góra Kalwaria” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu POIiŚ 2014-2020

I cz. SIWZ_ IDW_nadzor budowlany

II cz. SIWZ_wzor umowy_nadzor budowlany

III cz. SIWZ_OPZ_nadzor budowlany

Odpowiedzi na pytania 1-2 do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty