Abolicja, czyli zgłoś nielegalne przyłącze i uniknij kary!

Dodano: 2019-08-01

Odbiorco!
Zgłoś nielegalne przyłącze i uniknij kary!

Grzywna do 10.000 zł lub kara ograniczenia wolności oraz obowiązek uiszczenia nawiązki na rzecz ZGK tytułem świadczonych przez lata usług grozi osobom, które nielegalnie podłączyły się do sieci ZGK.

Można tego uniknąć!

Jak? Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii wychodzi naprzeciw mieszkańcom Gminy, umożliwiając zgłoszenie nielegalnego przyłącza, zawarcie umowy i uniknięcie konsekwencji za dotychczasowe zaniedbania. Na tym właśnie polega trwająca już od kwietnia Abolicja. Przypominamy, że abolicja to decyzja polegająca na odstąpieniu od ścigania działań niezgodnych z prawem, którymi w tym przypadku jest nielegalny pobór wody i odprowadzanie ścieków. Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa ZGK, każdy, kto zgłosi fakt nielegalnego korzystania z sieci ZGK, nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej oraz nie zostanie obciążony żadnymi innymi konsekwencjami (np. opłatą za dotychczas zużytą wodę lub odprowadzone ścieki); po podpisaniu umowy taka osoba będzie traktowana jak każdy inny Odbiorca usług. Jest tylko jeden warunek – trzeba zgłosić się w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2019 r. Do tej pory do ZGK spływają kolejne zgłoszenia mieszkańców naszej Gminy. Warto podkreślić, że nielegalnym przyłączeniem jest nie tylko podłączenie do sieci bez zawartej umowy, ale też doinstalacji sąsiada z pominięciem wodomierza.

Odbiorco – co zyskasz?
Brak konieczności zapłaty za dotychczas nielegalnie pobraną wodę i odprowadzone ścieki
Uniknięcie odpowiedzialności karnej za okres nielegalnego korzystania z usług ZGK,
Anonimowość – dane osób zgłaszających się pozostaną tajemnicą Spółki,
Legalną umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej,
• Podejście jak do każdego innego Klienta – tuż po podpisaniu umowy.

Z uwagi na upływający czas abolicji uprzejmie informujemy, że po jej zakończeniu każdy fakt ujawnienia nielegalnego przyłącza – już po upływie okresu abolicji – będzie zgłaszany do organów ścigania.

Jakie mogą być konsekwencje?
• Odpowiedzialność karna za przestępstwo lub wykroczenie,
• Obowiązek uiszczenia kary grzywny albo odbycia kary ograniczenia wolności, która może polegać na wykonywaniu prac społecznych w lokalnym środowisku,
• Obowiązek uiszczenia nawiązki tytułem nielegalnie pobranej wody lub zrzuconych ścieków w postaci nawiązki na rzecz ZGK,
Odcięcie nielegalnego przyłącza.

Odbiorco – masz szansę! W terminie do 30 czerwca 2019 r. skontaktuj się z Działem Sprzedaży:
• telefonicznie pod numerem 22 727 35 46 nr wewnętrzne: 109, 100,
• korespondencyjnie na adres zgk@post.pl,
• osobiście w siedzibie ZGK w Górze Kalwarii przy ul. Św. Antoniego 1, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00.

W razie pytań lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji.


Dowiedz się więcej z poprzedniego wpisu na temat Abolicji