Specjalista w Wydziale Wodociągów

Dodano: 2019-11-21

Szanowni Państwo,
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalista w Wydziale Wodociągów
Miejsce pracy: Góra Kalwaria, ul. Św. Antoniego 1
Komórka organizacyjna: WYDZIAŁ WODOCIĄGÓW

Opis stanowiska pracy:
• nadzór nad produkcją wody, tj. ujęciem oraz uzdatnianiem wody pod względem chemicznym i bakteriologicznym zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, przestrzegania pozwoleń wodno-prawnych dla ujęć wody na terenie działania Spółki,
• kontrola wyników jakości wody i ilości produkowanej wody z uwzględnieniem prawidłowości procesów technologicznych ujmowanej i rozprowadzanej wody, nadzór nad obsługą i konserwacją stacji uzdatniania wody na terenie miasta i gminy,
• współpraca ze służbami miejskimi, instytucjami sprawującymi nadzór i kontrolę nad obiektami i urządzeniami służącymi do poboru i uzdatniania wód podziemnych: terenową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną, wojewódzką Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną, Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska i Urzędem Dozoru Technicznego,
• zgłaszanie informacji o awariach i wszelkich nieprawidłowościach pracy urządzeń technologicznych stacji uzdatniania wody,
• przeprowadzanie przeglądów budynków SUW i wyposażenia technologicznego,
• planowanie prac remontowo- modernizacyjnych na SUW oraz nadzór nad ich wykonaniem,
• planowanie rozbudowy sieci wodociągowych w oparciu o plany zagospodarowania przestrzennego.

Oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę (pełen etat),
• możliwość rozwoju zawodowego,
• pracę w spółce o strategicznym znaczeniu dla lokalnej społeczności,
• stałe podnoszenie kwalifikacji i rozwój,
• bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
• możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie.

Od Kandydatów oczekujemy:
• wykształcenia wyższego technicznego o profilu budowlanym, ochrony lub inżynierii środowiska,
• co najmniej 3-letniego stażu zawodowego,
• znajomości pakietu MS Office,
• samodzielności, dobrej organizacji pracy i zaangażowania,
• komunikatywności, odporności na stres oraz dyspozycyjności,
• prawa jazdy kat. B.


CV proszę przesyłać na adres k.jeziorek@zgkgk.pl. W temacie wiadomości proszę wpisać „rekrutacja na stanowisko Specjalista w Wydziale Wodociągów”.

Swoją aplikację proszę opatrzeć klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na udział w następnych rekrutacjach prowadzonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii w przyszłości, proszę o dodatkowe zamieszczenie następującej klauzuli w swoich dokumentach aplikacyjnych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych.