Kierownik Biura Inwestycji

Dodano: 2019-12-20

Opis stanowiska pracy:
• zapewnienie realizacji celów operacyjnych i strategicznych Spółki poprzez zarządzanie całokształtem działalności Biura w zakresie rozwoju, eksploatacji i bieżącej pracy, zgodnie z określonymi wymogami, normami i przepisami wewnętrznymi oraz standardami przyjętymi w Spółce,
organizowanie pracy oraz kontrolowanie prawidłowego wykonywania zadań i przestrzegania dyscypliny pracy przez podległych pracowników, w celu zapewnienia wysokiej efektywności wykorzystania powierzonych zasobów ludzkich, sprzętowych, materiałowych i finansowych,
inicjowanie nowych przedsięwzięć w nadzorowanym obszarze, podejmowanie decyzji w zakresie realizowanych zadań,
• sprawowanie kontroli funkcjonalnej w kierowanym Biurze,
reprezentowanie Biura w kontaktach z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Spółki oraz jej otoczeniem rynkowym.

Oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę (pełen etat),
• możliwość rozwoju zawodowego i stałe podnoszenie kwalifikacji,
• pracę w spółce o strategicznym znaczeniu dla lokalnej społeczności,
• bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
• możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie.

Od Kandydatów oczekujemy:
• wykształcenia wyższego z zakresu kierunków technicznych,
• co najmniej 7-letniego stażu zawodowego ogółem lub 5-letniego stażu, w tym przynajmniej 3-letniego doświadczenia w zakresie zarządzania ludźmi lub specjalizacji branżowej,
• znajomości ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i ustawy z dnia 7 lipca 2004 . Prawo budowalne w zakresie niezbędnym do realizacji zadań podległego obszaru,
• samodzielności, dobrej organizacji pracy i zaangażowania,
• komunikatywności, odporności na stres oraz dyspozycyjności.

CV proszę przesyłać na adres k.jeziorek@zgkgk.pl w terminie do dnia 22 grudnia 2019 r. W temacie wiadomości proszę wpisać „rekrutacja na stanowisko Kierownik Biura Inwestycji”.

Swoją aplikację proszę opatrzeć klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na udział w następnych rekrutacjach prowadzonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii w przyszłości, proszę o dodatkowe zamieszczenie następującej klauzuli w swoich dokumentach aplikacyjnych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych.