cennik usług2.jpg

Zmiana taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Dodano: 2020-02-04

Szanowni Państwo,

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii uprzejmie informuje, że z dniem 5 lutego 2020 r. ulega zmianie zatwierdzona Decyzją WA.RET.070.1.114.8.2018 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wg poniższych stawek: