OFERTA PRACY - kadry,organizacja_małe.jpg

Stanowisko ds. kadrowo-organizacyjnych

Dodano: 2020-03-06

Opis stanowiska pracy:

w zakresie organizacji:

• zapewnianie zgodności i wzajemnej spójności prowadzonych procedur, instrukcji i regulaminów,
• przygotowywanie informacji publicznych i wystąpień w trybie ustawy o samorządzie gminnym, 
• prowadzenie zestawień umów, skarg, wniosków i pełnomocnictw,
• obsługa organów Spółki, w tym prowadzenie rejestrów uchwał,
• prowadzenie dokumentacji rejestrowej Spółki,
• promocja i komunikacja,

w zakresie kadrowym:

• prowadzenie całokształtu spraw wynikających ze stosunku pracy pracowników,
• planowanie zatrudnienia zgodnie z kierunkami rozwoju Spółki,
• zapewnianie obsady etatowej poprzez organizowanie rekrutacji,
• planowanie i organizowanie szkoleń oraz kursów zawodowych.

Oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• pracę w spółce o strategicznym znaczeniu dla lokalnej społeczności,
• świadczenia socjalne,
• pakiet szkoleń.

Od Kandydatów oczekujemy:
• wykształcenia wyższego,
• zdolności analitycznych i organizacyjnych,
• znajomości pakietu MS Office,
• samodzielności i dobrej organizacji pracy,
• komunikatywności, odporności na stres oraz dyspozycyjności,
• znajomość przepisów kodeksu spółek handlowych, ustawy o samorządzie gminnym i kodeksu pracy będzie dodatkowym atutem.


CV proszę przesyłać na adres k.jeziorek@zgkgk.pl. W temacie wiadomości proszę wpisać „rekrutacja na Stanowisko ds. kadrowo - organizacyjnych”.

Swoją aplikację proszę opatrzeć klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na udział w następnych rekrutacjach prowadzonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii w przyszłości, proszę o dodatkowe zamieszczenie następującej klauzuli w swoich dokumentach aplikacyjnych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych.