Informacja w związku z ogłoszeniem pandemii koronawirusa CoViD-19

Dodano: 2020-03-13

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, w związku z sytuacją epidemiologiczną i zaleceniami służb sanitarnych od dnia 16 marca do odwołania:
1. Nie ma możliwości osobistego załatwiania spraw przez naszych Klientów i Kontrahentów w biurach ZGK. Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 727 35 46 lub mailowy pod adresem zgk@post.pl.
2. Czynności służb eksploatacyjnych ograniczone są wyłącznie do bieżącego utrzymania procesów zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w energię cieplną. Zawieszona zostaje wymiana armatury, uzbrojenia sieci i urządzeń pomiarowych oraz wszelkie usługi związane z budową przyłączy wodociągowych.
3. Wstrzymany zostaje odczyt wodomierzy wymagający wizyty inkasentów na terenie nieruchomości Odbiorców usług. Uprzejmie prosimy – w miarę możliwości – o podawanie stanu wodomierza telefonicznie lub mailem. W razie braku możliwości odczytu, wystawiane przez ZGK faktury będą uwzględniały szacowane zużycie na postawie poprzednich okresów, a rozliczenie za faktyczne zużycie zostanie dokonane fakturą wystawioną po pierwszej możliwej wizycie inkasenta.
4. Wprowadzony zostaje bezwzględny zakaz wstępu do pomieszczeń dyspozytorni obiektów Spółki, tj. stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, ciepłowni miejskiej osobom niewykonującym czynności związanych z obsługą procesów technologicznych.

Powyższe ograniczenia wprowadzamy kierując się troską o zdrowie naszych Klientów, Pracowników oraz potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej i niezakłóconego działania systemów zaopatrzenia w wodę, ciepło oraz odbioru ścieków.

Informujemy również, że zgodnie z wnioskami zawartymi w ostatniej publikacji Światowej Organizacji Zdrowia pt. Water, sanitation, hygiene and waste management for the COVID-19 virus, Technical brief, z dnia 3 marca 2020 r., woda uzdatniania przez ZGK będzie poddawana dodatkowemu procesowi dezynfekcji przed wtłoczeniem jej do sieci dystrybucyjnej.

Odbiór nieczystości stałych i płynnych będzie odbywał się na dotychczasowych zasadach.

Dziękujemy za wyrozumiałość
ZGK Sp. z o.o. w Górze Kalwarii