makes a (4).png

Stacja Uzdatniania Wody Kalwaryjska

Dodano: 2020-11-09

Zgodnie z zapowiedzią, opowiemy Państwu trochę o nowościach, które zawitały na ulicę Kalwaryjską.
Stacja Uzdatniania Wody Kalwaryjska zmieniła się specjalnie dla Państwa. Obok starego budynku z eksploatowanymi wiele lat urządzeniami i metodami uzdatniania wody, powstał nowoczesny obiekt. Nie należy go jednak oceniać tylko po wyglądzie, bo najważniejsze znajduje się w środku.
Technologia zastosowana na nowej stacji wykorzystuje dwa stopnie filtracji wody.
Niebieskie zbiorniki to zbiorniki kontaktowe - aeratory, w nich woda ujęta z jednej z trzech studni głębinowych jest napowietrzana.
Napowietrzenie pozwala nam przekształcić związki żelaza i manganu z form rozpuszczalnych w wodzie na formy nierozpuszczalne, które potem możemy oddzielić na filtrach. I temu służy kolejny krok - dwuetapowy proces filtrowania. Procesy te zachodzą w zespole filtrów o kolorze żółtym. Następnie, uzdatniona woda trafia do zbiornika o pojemności 300m3, skąd poprzez zespół pomp trasowych wprowadzana jest do sieci wodociągowej. Wspomnianymi wyżej pompami steruje układ przetwornic częstotliwości pozwalający na utrzymanie praktycznie stałego ciśnienia niezależnego od chwilowego rozbioru wody.
Oto najważniejsze korzyści z uruchomienia nowej stacji uzdatniania wody:
• Korzystanie z 3 studni głębinowych pozwala na nieprzerwaną pracę stacji uzdatniania wody oraz zmniejsza ryzyko awarii.
• Nowoczesne rozwiązania to większa wydajność, co daje możliwości rozwoju aglomeracji i możliwości dostarczenia czystej wody do większej liczby Odbiorców.
• Woda z mniejszą ilością manganu i żelaza pozostawia mniej osadu w sieci wodociągowej co zmniejsza koszty eksploatacji sieci.
• Zbiornik wody uzdatnionej o dużej pojemności pozwala na zoptymalizowanie pracy- stacja pracuje praktycznie ze stałą wydajnością przez całą dobę, nie ma konieczności zwiększania wydajności stacji w godzinach porannych i wieczornych, czyli okresie najintensywniejszego rozbioru wody. Jednocześnie dysponujemy rezerwą wody w przypadku potencjalnej awarii stacji.
• Nowopowstały budynek wpływa na poprawę estetyki całego obiektu.