iStock-168335077.jpg

Sieci o kilka kilometrów dłuższe

Dodano: 2018-10-19

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. jest jednostką odpowiedzialną za prawidłowe funkcjonowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Góra Kalwaria. Zarówno czystość wody, jak i dostateczna jej ilość to najważniejsze elementy, które są brane pod uwagę przy projektowaniu budżetu na lata kolejne. Aby z każdego kranu w naszej gminie leciała woda odpowiedniej jakości, każdego roku budowane są nowe odcinki sieci wodociągowej oraz modernizowane lub budowane stacje uzdatniania wody. W latach 2015–2018 podjęto szereg działań, które gwarantują, że naszą wodę można pić prosto z kranu. Obowiązują ją restrykcyjne przepisy prawa polskiego i prawo unijne. Woda z kranu w Berlinie, Paryżu i Warszawie spełnia te same normy jakościowe, co nasza popularna „kranówka”. Spółka w ścisłym porozumieniu z władzami miasta realizuje inwestycje z zakresu wod.-kan., które to w dużym stopniu wpływają na atrakcyjność gminy, stan środowiska naturalnego na naszym obszarze, a co za tym idzie – jakość życia mieszkańców.

Inwestycje 2015

Nowa instalacja uzdatniania wody „Sobików” w Cendrowicach 
Nowa instalacja uzdatniania wody „Sobików” w Cendrowicach

Inwestycją, której celem było zabezpieczenie dostaw wody do mieszkańców południowo-zachodniej części gminy, była oddana do użytku w 2015 r. nowa stacja uzdatniania wody (SUW) Sobików. Wartość tej inwestycji przekroczyła 6 mln zł, z czego ponad 4 mln spółka pozyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach preferencyjnej pożyczki z gwarantowanym 20-procentowym umorzeniem.

W 2015 r. oddano do użytku ponad 4,3 km sieci wodociągowej oraz rozpoczęto wykonanie planu rozbudowy sieci kanalizacyjnej, który sukcesywnie realizowany jest do dziś. Wartość inwestycji w sieć wodociągową wyniosła wówczas 650 tys. zł, natomiast w infrastrukturę kanalizacyjną – ponad 250 tys. zł.

Budowa sieci wodociągowych – 2015
miejscowość ulica długość sieci (szacunkowa)
Góra Kalwaria Polna 250 mb
Góra Kalwaria Wojska Polskiego, Batalionu Czwartaków, Czerska 1000 mb
Tomice Sosnowa 500 mb
Sierzchów Mazowiecka 200 mb
Czersk Książąt Mazowieckich, Warecka, pl. Tysiąclecia 1000 mb
Czersk Graniczna, Przyborowie 230 mb
Wojciechowice 150 mb
Kąty Reja 100 mb
Kąty Dębowa 150 mb
Kąty Akacjowa 500 mb
Kąty Polna 250 mb
Kąty (sieć drenarska) Teren SUW
Budowa sieci kanalizacyjnych – 2015
miejscowość ulica długość sieci (szacunkowa)
Moczydłów Budki Moczydłowskie 350 mb
Tomice Miła (przedłużenie ul. Miłej) 150 mb
Baniocha Podleśna 250 mb Baniocha (przepompownia)

Inwestycje 2016

Nowe przyłącze do sieci ciepłowniczej 
Nowe przyłącze do sieci ciepłowniczej – ul. Chopina w Górze Kalwarii

Wartość inwestycji zrealizowanych przez ZGK w 2016 roku przekroczyła 3,6 mln zł. Przeprowadzono remont trzech stacji uzdatniania wody. W ten sposób odbiorcy wody z SUW Zakalwaria, SUW Coniew oraz SUW Brzumin stali się beneficjentami inwestycji wartej 350 tys. zł. W tym samym roku oddano do użytku ponad 2,7 km nowych sieci wodociągowych oraz 4 km sieci kanalizacyjnych. Ponadto przyłączono nowy budynek wielorodzinny przy ul. Chopina do sieci ciepłowniczej.

Budowa sieci wodociągowych – 2016
miejscowość ulica długość sieci
Góra Kalwaria Czerska 360 mb
Góra Kalwaria Wojska Polskiego w kierunku Czerskiej 550 mb
Góra Kalwaria Lipkowska (obecnie w realizacji) 550 mb
Brześce Leśna 120 mb
Brześce Wilanowska 200 mb
Dobiesz Szkolna 350 mb
Czersk Graniczna w kierunku Przyborowie 270 mb
Krzaki Czaplinkowskie Wrzosowa 120 mb
Moczydłów PGR 220 mb
Budowa sieci kanalizacyjnych – 2016
miejscowość ulica długość sieci 
Góra Kalwaria Wojska Polskiego w kierunku Granicznej 450 mb
Góra Kalwaria Wiśniowa 50 mb
Góra Kalwaria Prusa 150 mb
Brześce Leśna 250 mb
Czersk Graniczna, Przyborowie 250 mb
Kąty Dębowa 500 mb
Kąty Spacerowa, Polnej Róży (w realizacji) 1200 mb
Kąty Polna, Pogodna, Lipowa (w realizacji) 900 mb

Inwestycje 2017

Prezes ZGK, Jerzy Pełka 
Prezes ZGK sp. z o.o. Jerzy Pełka

W 2017 roku ZGK uzyskał prestiżowy tytuł Eko Symbol 2017. Redakcje „Monitora Biznesu” (dodatku do „Rzeczpospolitej”) oraz „Monitora Rynkowego” (dodatku do „Dziennika Gazety Prawnej”) doceniły zasadnicze aspekty proekologicznej działalności spółki: racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi, w tym minimalizowanie strat w dystrybucji wody, transportowanie i oczyszczanie ścieków zgodnie z wymaganiami prawnymi i ochroną środowiska naturalnego. Otrzymane wyróżnienie cieszy, ale też jest mobilizacją do dalszej ciężkiej pracy (bo docenienie starań to najlepszy motywator).

W 2017 r. spółka pracowała nad kolejnymi inwestycjami. Wartość przedsięwzięć sfinansowanych przez ZGK w tym okresie to prawie 3 mln zł. Spółka sfinansowała powstanie ponad 2,5 km sieci wodociągowej i 4,6 km kanalizacyjnej oraz wybudowała kolejne odcinki sieci ciepłowniczej na terenie Góry Kalwarii – ulice Chopina i Dominikańska. Ponadto stale inwestowała w istniejące obiekty uzdatniania wody i oczyszczalnie ścieków oraz przepompownie i tłocznie.

Budowa sieci wodociągowych – 2017
miejscowość Ulica długość sieci
Góra Kalwaria Wierzbowskiego 200 mb
Góra Kalwaria Sportowa 120 mb
Góra Kalwaria Kalwaryjska 280 mb
Kąty Miła 270 mb
Kąty Spacerowa do Brzozowej 350 mb
Brześce Polna 310 mb
Brześce Leśna 100 mb
Ługówka droga gminna dz. ew. 62/1 190 mb
Krępa Ogrodowa, Dojazdowa 760 mb
Budowa sieci kanalizacyjnych – 2017 (wraz z urządzeniami towarzyszącymi, w tym budową przepompowni)
miejscowość Ulica długość sieci
Góra Kalwaria Kalwaryjska 400 mb
Kąty Polna, Pogodna, Lipowa 900 mb
Kąty Dębowa, Spacerowa, Polnej Róży (w tym budowa przepompowni) 1700 mb
Kąty Spacerowa do Brzozowej 900 mb
Baniocha Wiejska, Piękna, Piaskowa i Wspólna 550 mb
Brześce Wilanowska 150 mb

Inwestycje 2018

Wizualizacja nowej Stacji Uzdatniania Wody „Kalwaryjska”
Wizualizacja nowej Stacji UzdatnianiaWody ZGK sp. z o.o. Jerzy Pełka „Kalwaryjska”

W 2018 roku spółka oddała do użytku już ponad 2 km sieci wodociągowej (za ok. 300 tys. zł.) oraz sieć kanalizacyjną za ponad 0,5 mln zł. Wybudowane zostały kolejne przyłącza i węzły ciepłownicze, umożliwiające dostarczanie ciepła mieszkańcom.

Rok 2018 okazał się szczęśliwy dla Zakładu, co bezpośrednio przełoży się na jeszcze lepszą jakość świadczonych przez ZGK usług. Spółka pozyskała z funduszy unijnych ponad 23 mln zł na modernizację infrastruktury wodno-ściekowej w gminie Góra Kalwaria, o łącznej wartości 44 mln. Już w bieżącym roku rozpoczną się prace związane z budową i przebudową sieci wodno-kanalizacyjnej w centrum Góry Kalwarii. Na 2019 r. zaplanowano realizację kolejnych prac. Spółka ogłosiła przetarg na rozbudowę i modernizację stacji uzdatniania wody przy ulicy Kalwaryjskiej w Górze Kalwarii. Znaczna część miasta zaopatrywana jest w wodę właśnie z tego miejsca. To jednostka wybudowana w połowie ubiegłego wieku, dlatego dziś musi być kompleksowo przebudowana.

Podsumowanie

ZGK eksploatuje 260 km sieci wodociągowej wraz z ośmioma stacjami uzdatniania wody, z których każda wymaga indywidualnego podejścia oraz odpowiedniego systemu uzdatniania. Ponadto spółka jest eksploatatorem 140 km sieci kanalizacyjnej, ponad 50 przepompowni ścieków, w tym trzech tłoczni, oraz oczyszczalni Linin i Moczydłów.

Spółka od lat modernizuje sieć wodno-kanalizacyjną. Głównym celem jest zabezpieczenie dostaw wysokiej jakości wody mieszkańcom gminy. Dzięki zrównoważonej gospodarce i pozyskanym z Unii Europejskiej środkom możliwe jest utrzymywanie opłat dla gospodarstw domowych na niskim poziomie. Zawsze na pierwszym miejscu stawiamy komfort życia mieszkańców naszej gminy, jednocześnie dbając o środowisko naturalne. ZGK ma jasno sprecyzowane cele: mądrze eksploatować istniejące obiekty i infrastrukturę oraz racjonalnie planować i przeprowadzać nowe inwestycje.

zgk.gorakalwaria.pl